Odla med linströ

EQuiLinum innehåller inga bekämpningsmedel

Halm…inget skapar så mycket debatt som detta när vi för det på tal i sammanhang där stallströ diskuteras. Vet du vad som finns i din halm?
 
Vissa av bekämpningsmedlen som används idag innehåller aminopyralid. Halm som besprutats med detta får inte lämna producenten. Dock har man alltså hittat aminopyralider i gödsel från en större ridskola där halm använts.
Aminopyralider är hormonstörande och tar död på trädgårdsväxter vilket innebär att hästgödseln med halm är en osäker gödningskälla för trädgårdsodlare och naturen i sig.
 
Förutom att vårt linströ EQuiLinum inte innehåller några bekämpningsmedel så renar även vår komposteringsprocess i EQuiFimus-programmet gödslet så att det blir helt fritt från farliga ämnen, men bibehåller dess fantastiska egenskaper för odling.

Mer att läsa

FAQ

Tillbaka Vanliga frågor och svar Vi får väldigt många frågor