Odla med linströ

EQuiLinum innehåller inga bekämpningsmedel

Halm…inget skapar så mycket debatt som detta när vi för det på tal i sammanhang där stallströ diskuteras. Vet du vad som finns i din halm?
 
Vissa av bekämpningsmedlen som används idag innehåller aminopyralid. Halm som besprutats med detta får inte lämna producenten. Dock har man alltså hittat aminopyralider i gödsel från en större ridskola där halm använts.
Aminopyralider är hormonstörande och tar död på trädgårdsväxter vilket innebär att hästgödseln med halm är en osäker gödningskälla för trädgårdsodlare och naturen i sig.
 
Förutom att vårt linströ EQuiLinum inte innehåller några bekämpningsmedel så renar även vår komposteringsprocess i EQuiFimus-programmet gödslet så att det blir helt fritt från farliga ämnen, men bibehåller dess fantastiska egenskaper för odling.

Mer att läsa