Ställ om stallet till klimatneutralt och spara pengar

"Det är enkelt att ställa om stallet till klimatneutralt, enklare än vad många tror."

Många suckar när det kommer till inköp av de basala nödvändigheterna i ett stall, såsom grovfoder och stallströ.

Ett nödvändigt ont men ack så viktigt område är gödselhantering och många stallar saknar idag avtal för gödselhantering, detta trots att fler och fler kommuner kräver att det finns ett gällande gödselhanteringsavtal för stallanläggningen. Har man riktig otur och miljö- och hälsoenheten kommer på oanmält besök kan det dessutom bli dyrt om man inte kan visa var gödseln tar vägen. 

Det många stallägare även upplever är att det är svårt att bli av med hästgödsel. Det kan också, i många fall, bli en dyr historia att få gödseln bortforslad. 

“Gödsel som innehåller svårnedbrytbara ämnen är oftast inte särskilt eftertraktat. Stallströ som är baserat på träprodukter exempelvis.” berättar en av våra foderproducenter. “Det går åt mer kväve att bryta ned träbaserat stallströ än vad gödseln innehåller när den sprids ut på åkern” berättar han vidare, “därför blir hästgödsel som innehåller träbaserat stallströ ett nollsummespel i slutänden och i värsta fall måste man tillsätta kväve för att tillgodose näringsbehovet hos grödan på åkern.”

Torv brukar vara ett populärt strö att byta till för att göra gödseln mer eftertraktad samt att torv ofta rekommenderas till hästar med luftvägsproblem. Men hur miljövänligt är torv egentligen? I Uppdrag Gransknings reportage Klimatbov i ny förpackning som visades den 12 oktober i år (klicka på bilden nedan för att se klippet på SVT Play) tar man upp torven som ett allvarligt hot mot klimatet och hur de flesta länder nu vill fasa ut torvanvändningen.

Anledningen till detta är att när torven bryts ur torvmossarna frigörs stora mängder koldioxid som lagrats i tusentals år i torvmossarna. Torven fortsätter sedan att ge ifrån sig stora mängder koldioxid under sin nyttotid. Vilket innebär att den torv som ligger i våra gödselstackar runt om i landet, fortsätter att avge koldioxid tills den till slut vänds ned i åkern igen eller eldas upp i värmeverk eller liknande (vilket också frigör stora mängder koldioxid).

Vi är därför oerhört stolta över vårt gödselprogram EQuiFimus och vårt stallströ EQuiLinum (som är 100% förnybart och klimatneutralt) som tillsammans bidrar till att fasa ut de stallströsorterna som i egentlig mening är klimatbovar. 

Vårt gödselprogram EQuiFimus bygger på ett kretslopp där vi inte nyttjar mer resurser än vad vi “ger tillbaka”, därför accepterar vi endast linströ som stallströ och vi säkerställer att det gödsel som återförs till våra jordar är rent och helt fritt från exempelvis bekämpningsmedel.

De stall som just nu är med i EQuiFimus-programmet skapar historia då det inte tidigare varit möjligt att både vara klimatneutral OCH spara pengar. Gödseln som lämnar våra EQuiFimus-stallar köps tillbaka och stallägaren får betalt i nytt strö. Mer ekonomiskt än så blir det inte.

“Det är enkelt att ställa om stallet till klimatneutralt, enklare än vad många tror.” berättar Jenny som är en av våra gödselsamordnare. “Man måste bara vara lite mer noggrann med vad man slänger i gödselcontainern och vad man ger sina hästar för foder och medicinska preparat.

Vill du också byta stallströ till linströ? Du hittar mer information om EQuiLinum stallströ här.

Använder du linströ och vill gå med i EQuiFimus gödselprogram? Här finns mer information och ansökningsformulär.

Mer att läsa