Vi slår hål på 5 myter om auktionsförsäljning av grovfoder

Myter och sanningar - om grovfoderauktioner

Uppfattningen om att köpa och sälja på auktion omgärdas alltför ofta om myter och negativ inställning hos de som faktiskt skulle tjäna på auktionsförsäljning.

Låt oss därför gå igenom de 5 vanligaste myterna vi har stött på om grovfoderauktioner och slå hål på dem:

  1. ”Att handla på auktion är mycket dyrare än att handla direkt av säljaren”

Det slutliga priset på en auktion, alltså det vinnande budet, utgör med 100% säkerhet vad budgivaren är villig att betala för auktionsobjektet. Ett pris som en köpare kan tänka sig att betala för ett objekt är ju en direkt spegling av hur mycket objektet faktiskt är värt för den som vill köpa det. Därmed blir objektet varken för dyrt eller för billigt.

  1. ”Att handla på auktion är krångligt och osäkert”

Tvärtom, det är betydligt enklare. Varje objekt är noggrant beskrivet och dokumenterat, budgivningsprocessen sker öppet och du kan enkelt följa prisutvecklingen för ett objekt.

Den grovfoderrådgivning som erbjuds av EQuiCIBUS direkt på webben innebär också att köparen kan jämföra mellan de olika auktionsobjekten för att hitta ett passande grovfoder.

Den som vinner budgivningen kontaktas direkt och får information om hur objektet ska levereras, betalas osv.

Kunder som handlat via EQuiCIBUS grovfoderauktioner har även upplevt köpet som säkert genom den ”Tryggt-foderköp”-garanti som alltid medföljer ett sålt objekt, samt tydliga reklamationsvillkor.

  1. ”Avgifterna vid auktionsförsäljning är dyra”

Samtliga auktionsobjekt har en lägsta-bud-gräns, vilket innebär att de inte säljs för bud under denna gräns. Denna gräns sätts naturligtvis utifrån bland annat produktionskostnad, slagavgifter och annat. EQuiCIBUS måste som auktionshus naturligtvis täcka sin del av kostnader för webbsidor, servrar, arbete med att marknadsföra objekt och auktioner. Dessa kostnader samlas under slagavgifterna för respektive auktion.

Sedan starten 2019 har EQuiCIBUS inte avslutat en enda auktion där slutbudet inte, med god marginal, täckt upp för både slagavgifter och en bra vinst för säljaren. Majoriteten av de som sålt grovfoder på våra auktioner har fått bättre betalt än vad de skulle ha fått om de hade sålt det på traditionellt sätt via annonser, sociala medier, kontakter i närområdet etc.

Motsvarande för köparnas del så har ingen av de som handlat på EQuiCIBUS auktioner upplevt sig ha betalat för mycket för sina objekt.

  1. ”Man ska handla lokalt, inte från producenter flera mil bort.”

Absolut ska man sträva efter att handla lokalt! Men det som inte är lokalt för någon, är lokalt för en annan. Vi behöver alla noggranna, duktiga och kvalitetsmedvetna grovfoderproducenter vi kan få tag på, oavsett var någonstans i Sverige de odlar. Att stödja en producent 10 mil bort, gör precis samma nytta som att stödja en producent 1 km bort.

Risken är att producenten 10 mil bort som faktiskt investerar pengar, tid och arbete i att framställa ett kvalitativt hö lägger ner och försvinner om ingen handlar av denne för att det är för ”avlägset” eller ”inte lokalt”.

  1. “Transporter av grovfoder är inte miljövänligt.”

Grovfoder som säljs på EQuiCIBUS auktioner transporteras uteslutande med fordon som drivs av biobränsle såsom RME och HVO, vilket vi kontrollerar via stickkontroller hos våra transportörer. Inga transportörer får heller transportera grovfoder för oss om de inte är registrerade fodertransportörer hos Jordbruksverket.

Mer att läsa