Mutual Benefit

Mutual Benefit

Lönsamhet inom lantbruket - innovation, nätverkande & marknadsmässig resiliens

2020-04-02 17:18

Att våga pröva nya vägar

Visst kan det vara skrämmande att ta det där steget ut i det okända, där man aldrig varit förut? Samtidigt som man vet att man måste göra något, för situationen som råder är inte ekonomiskt hållbar...

Många känner nog igen sig, speciellt när det gäller situationen för många lantbrukare. Dagligen har vi läst och läser om lantbruk som läggs ned i brist på lönsamhet samtidigt som varningar lyfts för att vi inte längre är självförsörjande på livsmedel. På flera håll har lantbruk med djurhållning blivit attackerade av människor med en livsstil som förbjuder konsumtion och "nyttjande" av djur, politiker diskuterar lantbruket som ett av de främsta "klimathoten" och däremellan står de som nyutexaminerats som agronomer eller färdiga lantbruksstudenter med ny teknik, nya idéer och en hunger efter att påbörja sitt liv som lantbrukare.

Men en sak är säker, för att göra svenskt lantbruk lönsamt måste alla inom lantbrukssektorn samverka och dra nytta av varandra. På affärsspråk heter det ömsesidig nytta eller "mutual benefit" och det är detta som leder fram till en "win-win"-situation. Ett begrepp som de flesta är bekanta med. 

Hur skapar vi då win-win inom lantbruket? 

Det finns tre viktiga aspekter som leder fram till win-win; innovation, nätverkande & marknadsmässig resiliens (slår du upp ordet kommer det att stå "förmågan att anpassa sig").

När man talar om innovation tänker nog de flesta inom lantbrukssektorn på nya maskiner av något slag, ny teknik, exempelvis GPS-styrd plöjning eller mjölkrobotar och det är ju naturligtvis helt rätt. Men innovation kan också vara ett nytt sätt att tänka runt eller planera sin verksamhet.

Diskuterar man nätverkande är de flesta överens om att med ett stort nätverk kan man få stöd och råd snabbt, man kan också få rabatt eller nya affärsmöjligheter och sist men inte minst nya vänner och kollegor. 

Så till den här marknadsmässiga resiliensen då? Vad innebär det egentligen? Kort sagt, vår omvärld förändras hela tiden och vi måste förändras efter den. Den som inte hänger med i förändringarna hamnar snabbt på efterkälken och måste se sig förbisprungen av sina konkurrenter och i allra värsta fall tvingas lägga ner sin verksamhet. 


Så hur ska man förhålla sig till dessa tre aspekter för att fortsätta driva sitt lantbruk framåt med lönsamhet, likviditet och soliditet (fina ekonomiska termer)?

Svaret är mutual benefit (visst kommer du ihåg vad det betydde nu?).

Kort sagt innebär det att man bör främst fokusera på det man är bra på och överlåta det andra till andra som är bra på det man själv inte är lika bra på. Lät det komplicerat?

Ett exempel, en spannmålsbonde är expert på allt som har med odling av spannmål att göra. Han/hon vet precis hur jorden fungerar, hur utsädet fungerar, hur maskinerna som krävs för att bearbeta, så och skörda fungerar. Han/hennes främsta kompetens ligger inom odling av spannmål, och konkurrenskraften ligger i dennes "know-how" d.v.s. hur man gör för att få så stor och fin skörd som möjligt.

Men vilka maskiner som bäst bearbetar, sår och skördar just hans/hennes jord kanske en leverantör av maskiner vet bättre. Maskinleverantören besitter ju kunskap om den tekniska innovationen som krävs för att bearbeta, så och skörda på det sätt som spannmålsbonden behöver för att få den där stora och fina skörden. Då har vi två personer i vårt mutual benefit exempel och vi har därmed också bockat av två saker; innovation och nätverkande (det krävs ju ett visst nätverkande för att få tag på en bra säljare och maskinleverantör).

Men spannmålsbonden kanske inte får sålt hur mycket spannmål som helst om han/hon bara sår så mycket det går och skördar så mycket han/hon orkar. Det finns kanske inte så stor marknad för så mycket spannmål? Då kanske spannmålsbonden behöver rådgivning av en spannmålsinköpare/förmedlare för att bättre kunna planera sin affär? En inköpare/förmedlare har stor kunskap om hur marknaden ser ut, vad som efterfrågas och vad man kan ta betalt för det man säljer. I spannmålsbondens fall handlar det ju om spannmålspriserna och huruvida de kommer att gå upp eller ner när det är dags att sälja skörden. Där kommer slutligen den marknadsmässiga resiliensen in. 


I detta enkla exempel har vi alltså redan täckt in tre personer, med tre helt olika kunskaper och expertis men som med nätverkande, teknisk innovation och marknadsmässig resiliens skapar den bästa förutsättningen för en win-win situation för alla inblandade.


Hur bottnar detta i EQuiCIBUS verksamhet då? Vad gör vi egentligen?

Vi finns i alla tre segmenten; marknadsmässig resiliens, nätverkande och innovation. Vi vill med vår kunskap om marknaden för foder och stallströ bidra till att man som foderbonde får rätt betalt för sitt foder, att affären genomförs på ett tryggt sätt och att man kan fokusera på det man är bra på, dvs odla högkvalitativt foder till lantbruksdjur.

Att försöka vara producent, säljare, marknadsanalytiker och ekonom på samma gång brukar resultera i ett mediokert resultat. Vi människor är bra på olika saker helt enkelt, men vi kan definitivt dra nytta av varandra!


Det är det vi står för här på EQuiCIBUS - Innovation, Nätverkande & Marknadsmässig Resiliens

BETALNINGSMETODER

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

Besöksadress:

Hedvig Möllers gata 12

223 55 LUND


Postadress:

Box 2006

220 02 LUND


Org. nr. 559188-4415

Copyright EQuiCIBUS AB 2020, All Rights Reserved