Nyheter

Så här i föltider...

... vilket strö ska man använda?


Det beror på, svarar vi.


I en artikel från 7 maj 2018 skriver Mid-Rivers Equine Center (MREC): "It appears there is some confusion amongst our Facebook family on the stall bedding in preparation for foaling. As there is more than one way to shoe a horse, there are many ways to bed a stall in preparation for foaling. The key is in understanding the “why” not the “what”."


Förvirringen råder inte bara bland Mid-Rivers Equine Centers facebookmedlemmar, även svenska uppfödare i olika avelsgrupper på Facebook diskuterar flitigt samma fråga.

Men vilket underlag är egentligen det bästa för stoet? För fölet?


Halm är ett strö som definitivt är testat över tid, skriver MREC. Men det är mer av tradition än att det skulle vara det bästa alternativet.

Anledningen till att man använder halm i stor utsträckning, är att man har konstaterat att strö med mindre fraktioner och damm lätt fastnar i fölets fuktiga päls i större utsträckning än halmstrån. Därmed finns risken för att stoet får in ströet i förlossningskanalen då det inte är ovanligt att fölet pressas in en bit inför varje sammandragning. Därmed riskerar man att strömedlet följer med in i stoet. MREC's uppfattning är att strömedel såsom kutterspån och torv exempelvis är mer "skrovligt" än halm.


Slutsatsen man kan dra av MREC's artikel är att halm inte används för fölets skull, utan för mammans.

Vidare skriver MREC att halm försvårar fölets förmåga att ställa sig upp då dess uppsugningsförmåga är betydligt lägre än alla andra strömaterial. Detta kan göra golvet (speciellt om man använder gummimattor under) halkigt för fölet när det ska ställa sig upp för första gången.


Vidare skriver MREC att den vanligt förekommande oron över att fölet skulle andas in damm, få spån i ögonen eller äta av spånet är inte mer annorlunda än oron för alla hästars hälsa överlag när det kommer till just dessa punkter.

Genom åren har oron även funnits för en specifik bakterie känd som Klebsiella, vilken kan orsaka urinvägsinfektion och därmed vara en risk för fölet. Förekomsten av denna bakterie återfinns i spån från speciellt ekträ.


Oavsett vilket strö man använder till sin häst är normalt sanitetstänk gällande utmockning och att hålla rent i boxen avgörande för att hålla fölet friskt. Därför bör man, så snart fölningen är avklarad, byta strö till ett som är högabsorberande och dammfritt.


Vilket är signifikant för just linströ. 

Därmed kan alla uppfödare med gott samvete och med fölets hälsa i åtanke använda EQuiLinum linströ även till ston med föl.