EQuiCIBUS – en del av Klimatklivet

Hästgödsel är en naturlig resurs som kan ersätta andra, mindre naturvänliga resurser.

Vårt gödselprogram EQuiFIMUS stöds av Klimatklivet och är en del av det miljöarbete som pågår inom hästnäringen, där klimatsmarta åtgärder ska minska hästhållningens avtryck på miljön.

Vårt mål är att göra stallströ helt klimatneutralt där användandet av förnybart material ska ersätta material som kräver lång tillväxt- och nedbrytningstid, som skogsprodukter exempelvis. Det är en myt att skogsbaserat stallströ skulle vara förnybart. Det kutterspån som används som stallströ kommer från sågverk där stockar från skogsavverkningar sågas ned till virke och där stockarna utgörs av planterad gran/tall som har en tillväxttid på 50-70 år. Hur förnybart är det egentligen? Transporterna från de norrländska skogarna utförs dessutom till stor del av utländska transportörer utan någon som helst hänsyn till miljö och natur.

Vårt linströ kommer från avstjälkningen (skäktningen) vid linfiberframställningen i Frankrike. “Linskäktet” tas om hand och förpackas i säckar av återvunnen plast för att slutligen transporteras med miljövänliga fordon till EQuiCIBUS lager i Södra Sandby. Linskäktet bryts ned på 6 veckor och tillsammans med fekalier från hästar och får utgör det en fantastisk gödningsprodukt! Utan pyralider eller andra otrevliga bekämpningsmedel dessutom.

Men vi nöjer oss inte med detta, vi vill nå längre i vårt miljöarbete. Just nu tittar vårt systerföretag EQuiMIRA på en ny typ av förpackning som är återvinningsbar och nedbrytbar, samt så förbereds ett stort svenskt projekt där linodlingen på sikt är tänkt att flyttas hem till Sverige.

Målet är att våra kunder ska bli självförsörjande på linströ; våra producenter genom att odla och sälja linet till oss och våra hästägare genom att sälja tillbaka sin gödsel till oss som sedan säljs vidare till våra producenter.

Cirkeln är sluten.

Vill du läsa mer om vårt arbete? Följ länkarna nedan:

Klimatsmart helhetskoncept för hästägaren (Hippson)

På Borgeby Fältdagar söker EQuiCIBUS AB efter kontraktsodlare av lin (ATL)

EQuiCIBUS vill erbjuda en helhetslösning (Jordbruksaktuellt)

Mer att läsa