Hjälper dig som drabbats av en katastrof i ditt hästägande

Har du som stall- och hästägare drabbats av en katastrof eller genomlider svåra motgångar i vardagen? Då kanske vi kan hjälpa.

Fruktansvärda saker händer hela tiden i vår värld tyvärr. Stall- och hästägare är inte förskonade från olyckor och katastrofer där hästar och människor kan bli lidande på olika sätt.

Just därför startade vi #strohjalpen som syftar till att hjälpa till vid olyckor och katastrofer som orsakat allvarlig ödeläggelse av stallbyggnader och skador på hästar och förbrukningsmaterial.

Vår ambition är att bidra och stötta med vårt linbaserade stallströ till de som drabbats för att man i lugn och ro kan fokusera på att bygga upp sin tillvaro och komma tillbaka till vardagen igen så snabbt som möjligt utan att behöva oroa sig för att få tag på exempelvis stallströ.

Vi stöttar även människor som av olika anledningar har speciella behov och där en pall linströ kanske möjliggör att pengar kan läggas på andra viktiga saker.

Hur går det till?

Vid katastrofhändelser som blir allmänt kända via exempelvis sociala medier eller tidningsartiklar och där vi ser att vi kan göra en insats, så kommer den drabbade att bli kontaktad av oss där vi erbjuder vår stöttning.

Faller man under den andra kategorin, att man upplever svåra motgångar i sin vardag, rekommenderar vi att man gör en ansökan till oss.

Vad krävs för att få stöttning?

Du ska ha blivit drabbad av någon form av katastrofliknande händelse såsom exempelvis en stallbrand eller naturkatastrof.

Du kan också ha genomlidit en händelse som har gjort det svårt för dig att ekonomiskt sörja för dina hästar tillfälligt.

Även ridskolor som har elever som kräver särskild stöttning i sitt hästintresse kan söka.

Så här ansöker du

avdelare-häst
  1. Skicka ett mail till oss och beskriv din situation.
  2. Anser vi att din situation uppfyller det som krävs för att få stöttning av oss så kommer vi att kontakta dig och meddela att du blivit beviljad stöttning. I annat fall kommer vi att meddela att din ansökan tyvärr inte uppfyllt kraven för stöttning.
  3. Om du blivit beviljad stöttning kommer ditt strö att levereras med högsta prioritet. Vanligtvis inom 1-3 dagar.